Slide background
Slide background
Slide background

Civilinės saugos mokomosios pratybos darželyje

           Š.m. spalio 11 d. mūsų darželyje vyko  civilinės saugos mokomosios pratybos, kurioms vadovavo Šiaulių apskrities PGV Radviliškio PGT viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas  leitenantas Linas Tautkevičius.

          Pratybų metu buvo tobulinami pedagogų ir personalo praktiniai įgūdžiai, atliekant ugdytinių ir personalo evakuaciją kilus gaisrui lopšelyje-darželyje.  Visa bendruomenė mokėsi atlikti pirminius ir tolesnius veiksmus, įvykus gaisrui.

            Išgirdus pavojaus signalą grupių auklėtojos su ugdytiniais ir kitas personalas skubiai  išbėgo į lauke esančią saugią vietą – kuo atokiau nuo  pastato. Įsitikinome ar tikrai visi ugdytiniai ir darbuotojai išbėgo iš „degančio pastato“. Iš aktų salės, kurioje „vyko gaisras“  pro atidarytus langus veržėsi dūmai, jų buvo pilna laiptinėse, koridoriuose. Laiptinėse, einant link išėjimo, dūmai griaužė akis ir burnas, todėl visi užsidengė kvėpavimo takus šalikais ir nosinėmis.

          Ugdytiniai  džiaugėsi kad tikrai pastate neliko nei vieno žmogaus, ten tik dirba ugniagesiai, ir jie tikrai „užgesins gaisrą“.  Stebėdami iš toli, kaip dirba ugniagesiai kalbėjome  nuo ko gali kilti gaisras namuose ar darželyje. Ugdytiniai adekvačiai įvardino kad reikia labai atsargiai elgtis su žvakėmis, krosnimis,  elektros prietaisais, degtukais, geriau jų neliesti. O kas jais naudojasi turi žinoti saugaus elgesio taisykles.

          Mokymai parodė, kad lopšelio darželio bendruomenė yra organizuota ir kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus.

„Kregždutės“ l/d socialinė pedagogė Danutė Janušauskiene

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2019 mir.lt