Slide background
Slide background
Slide background

„Kregždutės“ lopšelio-darželio pedagogės tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje

2018 m. spalio 16 dieną lopšelio darželio „Kregždutė“ pedagogės Aušra Daračienė ir Roberta Tkačuk dalyvavo tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sėkmingas ikimokyklinis ugdymas“,  kuri vyko Šiaulių universiteto bibliotekoje. Tarptautinėje konferencijoje pedagogės Aušra ir Roberta dalijosi savo gerąja patirtimi: parengė ir pristatė tyrimą „Tėvų ir pedagogų bendravimo su vaikais ypatumai, svarbūs rūpinantis emocine vaikų savijauta“. Kuriame buvo įvertintos ir pristatytos gyvenimo ir ugdymosi sąlygos darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinio vystymosi kontekste. Siekiant kryptingo ir sėkmingo vaiko, kaip asmenybės ugdymo(-si), ieškoti būdų gerinti grupės mikroklimatą. Konferencijoje dalyvavo 115 pedagogų iš visos Lietuvos, svečiai iš Prancūzijos, Italijos, Turkijos ir Anglijos. Konferencijos metu buvo pristatyti 10 žodinių pranešimų, 16 stendinių pranešimų, 15 metodinių priemonių. Konferencijos dalyviai aptarė ugdymo įstaigos ir šeimos partnerystės problemas, lauko ir vidaus edukacinių aplinkų pritaikymą vaikų ugdymui(si), ugdymo turinio modeliavimą.

„Kregždutės“ l/d informacija

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2019 mir.lt