Slide background
Slide background
Slide background

Projektas „Darni mokykla“ lopšelyje-darželyje

Mūsų įstaiga dalyvavo respublikinėje darnaus vystymosi įgūdžių formavimo  programoje „Darni mokykla“.  Darnus vystymasis – tai vystymasis, kuris patenkina dabartinės kartos poreikius, nepakenkiant būsimų kartų galimybėms tenkinti savo poreikius. Visiems žinoma tiesa, kad gamtos ištekliai nėra beribiai, o žmogaus veikla sukelia negrįžtamus gamtinės aplinkos pokyčius, kurie įtakoja socialinį žmonių gyvenimą.  Tikslu keisti atsainų žmonių požiūrį į gamtos išteklius bei didinti sąmoningumą Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su AB Lesto  bei iniciatyvos palaikytojais Švietimo ir mokslo ministerija bei partneriais Pakuočių tvarkymo organizacija inicijavo „Darnios mokyklos“ programą. Jos metu suplanavome  ir įgyvendinome veiklas, skirtas kurti darnios mokyklos bendruomenę, tuo pačiu didinant įstaigos energetinį efektyvumą ir mažinant ekologinį pėdsaką.  Programos pradžioje buvo įvertintas įstaigos ekologinis pėdsakas, kuris susideda ir eilės rodiklių: elektros energijos suvartojimo, šildymo kaštų, maisto, vandens ir  susidarančių atliekų kiekių, visos bendruomenės mobilumo bei aprūpinimo kasdienei veiklai  reikalingomis priemonėmis. Naudojant atitinkamą skaičiuoklę buvo įvertintas įstaigos ekologinis pėdsakas,  kurio pagrindu planavome veiklas, ieškojome iki šiol neišnaudotų galimybių. Buvo pasirinkti  2 rodikliai: elektros energijos tausojimas bei atsakingas atliekų tvarkymas. Šiose srityse supratome kad yra galimybė pokyčiams – keisime savo įpročius taupydami  elektros energiją bei rūšiuodami susidariusias atliekas. Aktualus ir mobilumo rodiklis – tyrimas atskleidė, kad daugiau nei 80 % mūsų bendruomenės narių į įstaigą atvyksta automobiliais, nors atstumas, kurį jie turi įveikti yra labai mažas. Todėl skatinsime rinktis kelionę pėstute arba dviračiais. Ugdymo turinio inovacijų dėka įvairinome pateikiamą ugdytiniams medžiagą apie taupymo svarbą ir naujus būdus, interaktyvūs žaidimai įgalino sudominti aktualiomis temomis. Suteiktos žinios įgalins keisti turimus įpročius ne tik įstaigoje, bet ir namuose. Visa bendruomenė į veiklas įtraukta  buvo įvairiomis naujomis formomis supažindinant su neįtikėtinais faktais ir  pasenusiais mitais apie neatsakingą požiūrį į mus supančią aplinką.  Įvertinę pasiektus rezultatus sužinojome, kad sutaupyta suma viršijo 5000 Lt. arba 1448 Eur. Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ apdovanotas už aplinkosauginių idėjų skatinimą Tikrai džiuginanti pradžia, matome dar neišnaudotų resursų,  o svarbiausia, kad mūsų ugdytiniai įgyja naujus ir labai reikalingus įgūdžius, kuriuos pritaikys ateityje.

Socialinė pedagogė   Danutė Janušauskienė

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2019 mir.lt