Slide background
Slide background
Slide background

Vykdomos programos

 • Ikimokyklinio ugdymo mokykla ugdymą organizuoja pagal 2007 metais parengtą ir 2013 m. atnaujintą lopšelio – darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Mūsų linksmosios dienelės“.
 •  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  programą.

Lopšelio- darželio „Kregždutė“ ugdymo programa „Mūsų linksmosios dienelės“

Lopšelyje – darželyje pedagogai į ugdomąjį turinį integruoja šias papildomas programas: 

 •  PORTAGE Ankstyvojo ugdymo programa.
 •  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 • „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 •   „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymas“.
 • „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“.
 • Tarptautinę programą „Zipio draugai“.
 • „Po tėviškės dangum“, etninio ugdymo gairės vaikams 1995 m.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programą.
 • Lopšelis-darželis 2012-04-18 pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla ir vykdo parengtą sveikatos stiprinimo programą 2012-2016 metams „Noriu būti sveikas“.

 Sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“ 2012-2016 m.

 Lopšelyje -darželyje vykdomas neformalus ugdymas:

 • Dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“- vadovė, meninio ugdymo vyr. mokytoja Svetlana Verdingovienė
 • Vaikų šokių būrelis  – vadovė choreografijos mokytoja metodininkė Vida Gilienė
 • Futbolo būrelis  – futbolo treneris Mindaugas Urbonavičius
 • Anglų kalbos būrelis – anglų kalbos mokytojas Arūnas Laurutis
 • VYKDOMOS ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“
  

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

Planuojami renginiai

Vasario  2018
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
© 2018 mir.lt