Slide background
Slide background
Slide background

Aktuali informacija

Dėl Rugsėjo 1-osios šventės lopšelyje-darželyje „Kregždutė“.

 Šventės pradžia 8.30

Planuojame organizuoti mokslo metų pradžios šventę lauke kiekvienai grupei atskirai, laikydamiesi grupių izoliacijos ir saugumo reikalavimų (grupių lauko aikštelėse esant geram orui, o esant nepalankioms oro sąlygoms grupėse).

Dėl veiklos organizavimo ir saugumo sąlygų.

Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, taip pat ir atlydintys vaikus asmenys, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Pažymime, kad uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Primename, kad ugdymas darželyje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principų: vaikai  dalyvauja tos pačios grupės veiklose, žaidžia skirtingose žaidimų aikštelėse, ribojamas grupių darbuotojų kontaktas. Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomos ir dezinfekuojamos.

Aktuali informacija 

Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos. Adaptacijos procesas vykdomas palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos poreikius. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan., laikantis visų saugumo reikalavimų).

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/…/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-…).


Dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų. Nuo rugsėjo visiems Lietuvos priešmokyklinukams priklausys nemokami pietūs. Taip pat jau galima kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims ir nemokamo maitinimo vaikams, augantiems su finansiniais sunkumais susiduriančiose šeimose. Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

„Kregždutės“ l/d informacija

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2020 mir.lt