Slide background
Slide background
Slide background

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo

Gerbiami tėveliai, susipažinkite su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo“ ikimokyklinio ugdymo grupėje. Išsami informacija žemiau pateiktoje nuorodoje: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b1e853163ad511eb8c97e01ffe050e1c

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2021 mir.lt