Slide background
Slide background
Slide background

Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu

Gerbiami lopšelio-darželio „Kregždutė“ ugdytinių tėveliai (globėjai)

Nuo kovo 30 dienos vaikų ugdymą vykdysime nuotoliniu būdu.

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuotoliniam ugdymui koordinuoti paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuos mokytojus ir tėvus – Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“  direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Alksnienė. Su administratoriumi galima susisiekti elektroniniu paštu darzkregzdute@gmail.com

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės: 

1.   Nuotolinis mokymas(is) virtualioje mokymo aplinkoje vyksta sukurtose uždarose bendravimo grupėse „Facebook“, „Messenger“, „Skype“ ir „Viber“ programomis.

2.    Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis savaitiniais teminiais ugdymo planais, kurie sudaryti remiantis įstaigos Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programomis bei Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

3.    Pedagogų pildomas savaitinis Nuotolinio darbo planas ir savaitės darbo ataskaita kiekvieną penktadienį, ne vėliau kaip iki 17 val., siunčiamas tiesioginiam vadovui elektroniniu paštu.

4.  Ugdymo procesas nuolat stebimas pedagogų, vertinami vaikų gebėjimai ir pagal poreikį koreguojamas ugdymo procesas.

5.     Nuotolinio ugdymo veiklų įvairovė motyvuoja tėvus aktyviai įsitraukti į vaikų ugdymą.

6.    Nuotolinis mokymas(is) virtualioje mokymo aplinkoje vyksta penkias dienas per savaitę, nuo 10 val.

7.    Pedagogai parengia 15-30 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, dainelių dainavimas, muzikavimas, judri veikla, konstravimas, eksperimentai ir kt.). Video medžiaga skelbiama uždarose Facebook grupėse. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į uždarą „Facebook“ grupę ar  „Messenger“ programą, kad mokytojas matytų rezultatus.

8.  Pagalbos mokiniui specialistai organizuoja pratybas naudojant „Messenger“, „Skype“ ir „Viber“ programas suderinę su ugdytinių tėvais. Specialistai fiksuoja, kaip sekasi atlikti užduotis vaikui.

9.   Tėvai užtikrina vaiko priežiūrą bei saugumą ir sudaro sąlygas vaikui  ugdytis nuotoliniu būdu.

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2020 mir.lt