Slide background
Slide background
Slide background

Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2022 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2022.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.06.30

2022 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2022.03.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.03.31

2021 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2021.12.31

Finansinės būklės ataskaita 2021.12.31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2021.12.31

Pinigų srautų ataskaita 2021.12.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.12.31

2021 m. III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021m. rugsėjo mėn. 30d.

Veiklos rezultatu analize 2021m. rugsėjo mėn. 30d.

2021 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 2021m. birželio mėn.30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio mėn. 30 d.

2021 m. I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2021-01-01 – 2021-03-31 finansinių ataskaitų.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.

2020 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2020-01-01 – 2020-12-31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

2020 m. III ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2020 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio mėn. 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio mėn 30 d.

2020 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. I ketvirtis  

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo mėn 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

2019 m. IV ketvirčio ataskaitos

 Aiškinamasis raštas 2019.12.31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019m. gruodžio mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn 31 d.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

2019 m. III ketvirčio ataskaitos

2019 metų III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019m. rugsėjo mėn. 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo mėn 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. II ketvirčio ataskaitos

2019 metų II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. I ketvirčio ataskaitos

2019 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2023 mir.lt