Slide background
Slide background
Slide background

„Kregždutės“ lopšelio-darželio logopedė-ERASMUS+programos dalyvė

Radviliškio l/d „Kregždutė“ logopedė Daiva Kairienė dalyvavo projekte LINKS (Logopedist Interact for New Knowledge and Skills), finansuojamo EU ERASMUS+ programos. Projekto tikslas – organizuoti aukštos kokybės mokymus logopedams, teikiantiems pagalbą vaikams, turintiems komunikacijos sutrikimų bei jų šeimoms.

Intensyvūs mokymai vyko šių metų rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 1 d. Bulgarijoje (Kranevo). Projekte dalyvavo ~ 50 logopedų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos ir Rumunijos. Mokymų temos, aktualios logopedų praktikoje ir labai įvairios: logopedinė pagalba ankstyvojo amžiaus vaikams, mikčiojimo apibrėžtis ir įveikimo praktika, vaikų garsų tarimo sutrikimai, žaidimų ir klausymosi programų taikymas logopedo darbe, kt. Logopedai klausėsi teorinių paskaitų, dirbo tarptautinėse ir nacionalinėse grupėse, lankėsi ugdymo įstaigose. Logopedė Daiva Kairienė ne tik plėtojo profesines kompetencijas, bet ir dalijosi moksline – profesine patirtimi, vesdama mokymus tarptautinei logopedų bendruomenei tema: “Vaikų artikuliacijos sutrikimų atpažinimas ir įveikimas”.

Projekto metu logopedai iš įvairių šalių taip pat turėjo galimybę tobulinti komunikacijos užsienio kalba ir kultūrines  kompetencijas kultūrinėje programoje (tarptautiniame ir Bulgarijos vakaruose), skirtoje pristatyti šalį, jos kultūrą, simbolius ir skonius.

„Kregždutės“ l/d informacija

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2020 mir.lt