Slide background
Slide background
Slide background

Kviečiame dalyvauti regioninėje konferencijoje

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIUS 

Dariaus ir Girėno g. 27, 82138 Radviliškis, tel.(8 422) 50235,

 el.p. rita@ugdcentras.lt

 RADVILIŠKIO  LOPŠELIS –DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“

 Topolių g. 1, 82151 Radviliškis, tel. (8 422)  53 490,

 el. p. darzkregzdute@gmail.com

REGIONINĖ  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

 “IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS

    Kviečiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus dalyvauti ir rengti pranešimus regioninėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje.

Konferencijos tikslas – apžvelgti vaikų sveikatos stiprinimo ypatumus ikimokyklinėje įstaigoje.

Konferencijos organizatoriai:

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkė – Virginija Alksnienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Rimutė Balinskienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja metodininkė;

Zenė Vaicekauskienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja metodininkė;

Aušra Daračienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja metodininkė;

Edita Žukauskienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ vyresnioji auklėtoja;

Edita Butnorienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ vyresnioji auklėtoja.

Konferencijos probleminės sritys:

 •   Vaikų fizinių galių plėtojimas;
 •  Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos partnerystė sveikatos stiprinimo srityje;
 • Socialinis ir psichologinis vaiko saugumas darželyje. 

Konferencijos darbo formos:

Pranešimai, stendiniai pranešimai, diskusijos, filmuota medžiaga.

 Konferencijos organizavimas

 Konferencija vyks 2013 m. lapkričio 27 dieną Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ (Topolių g.1, Radviliškis) 10.00 val.

 Reikalavimai stendiniams pranešimams:

 • Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai  sričiai pristatyti.
 • Pateikiama pranešimo santrauka raštu, akcentuojant jo aktualumą, tikslus, uždavinius ir rezultatus.
 • Pranešimas turi tilpti 1 m2 plote.
 • Pranešėjas parengia stendinio pranešimo trumpą pristatymą žodžiu.

Reikalavimai pranešimams:

 •  Įvadas – tikslas ir uždaviniai, aktualumas.
 • Pranešimo turinys – pedagoginės veiklos ar tyrimo metodika
 • Išvados.
 • Rekomendacijos.
 • Literatūros sąrašas.
 • Priedai.

Pranešimo trukmė – iki 10 min.; pranešimas ruošiamas Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft Word tekstų rengimo sistema (ne senesne kaip 2003 m. versija); „Times New Roman“ 12 pt šriftu (pavadinimas 14 pt paryškintu šriftu didžiosiomis raidėmis, autorius – 14 paryškintu šriftu).

Ketinantys dalyvauti konferencijoje pranešėjai užpildo pirminės registracijos anketą ir kartu su pranešimu išsiunčia konferencijos organizatoriams el. paštu adresu: virginija.alksniene@gmail.com

Pranešimas kartu su pirminės registracijos anketa (žr. žemiau Priedą Nr. 1) priimami iki 2013 lapkričio 15 d.

Klausytojai registruojami nuo 2013 m. lapkričio 15 d. el. paštu darzkregzdute@gmail.com

Konferencijos mokestis – 20 Lt. Lėšos bus naudojamos lektoriaus apmokėjimui, kavos pertraukai, konferencijos medžiagos išleidimui CD. Dalyviams ir klausytojams bus išduodami Radviliškio rajono savivaldybės  Švietimo ir paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus pažymėjimai.

Renginio trukmė 6 val.

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2019 mir.lt