Slide background
Slide background
Slide background

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAI SUSIPAŽĮSTA SU ELEKTROS ENERGIJA

Radviliškio lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai įgyvendino veiklą „Elektros energija. Vaikai apžiūrėjo galvaninius elementus. Pastebėjo du polius pažymėtus  minuso („-“) ir pliuso ženklu („+”). Prie jų prijungė įvairias lemputes. Vaikai džiaugėsi, kad teisingai pajungus elementus užsidegė lemputės. Į elektros grandinę vaikai prijungė ir elektros variklį, skambutį bei elektros grandinės jungėją.

Išsiaiškino, kad elementas cheminę energiją paverčia elektros energija, suteikdamas kiekvienam elektronui potencinės energijos. Šaltinio neigiamame poliuje susikaupia elektronų perteklius, teigiamame poliuje – elektronų trūkumas. Prijungus lemputę, elektronai pradeda kryptingai judėti iš šaltinio neigiamo poliaus į teigiamą. Teka elektros srovė. Lemputėje judančių elektronų energija virsta šviesos ir šilumos energija. Elektros energijos šaltinis (elementas), energijos imtuvas (lemputė) ir laidai, jungiantys energijos šaltinio ir imtuvo gnybtus sudaro elektros grandinę. Ir šviesos diodas praleidžia srovę tik viena kryptimi.

Vaikai susipažino su rodikliniu multimetru. Sužinojo, kad tai prietaisas, skirtas matuoti pagrindiniams elektriniams dydžiams (srovei, įtampai, varžai) pagal rodyklės atsilenkimą. Stebėjo, kaip multimetro laidus prilietus prie dviejų nuosekliai sujungtų elementų baterijos polių multimetro rodyklė atsilenks daugiau nei prilietus prie vieno elemento polių.

Vaikai bandė pajungti galvaninį elementą iš bulvės. Tyrime pastebėjome, kad pagaminto iš bulvės galvaninio elemento gaunamos srovės nepakanka kaitriniai lemputei įžiebti. Naudojamos bulvės nepraleido elektros energijos, ir lemputė neužsidegė.

Sužinojo, kad medžiagos kurios leidžia tekėti elektros srovei vadinamos elektros laidininkais. Geri laidininkai yra metalai – varis, aliuminis, plienas. Išbandė ir monetą, kuri praleido elektros srovę.

Vaikai prisiminė, kad elektra gali būti pavojinga. Nekišti daiktų į elektros lizdą. Niekada neardyti ir nebandyti taisyti sugedusių elektros prietaisų.

 

Radviliškio l/d „Kregždutė“ pedagogė Jurga Bložienė

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2022 mir.lt