Slide background
Slide background
Slide background

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė – ieškojimai ir atradimai

Kovo 30-ąją  pradėjome nuotolinį ugdymą  siekiant įgyvendinti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, pateikiant ugdymo turinį per kiekvienai grupei patogiausią virtualią aplinką: Facebook uždarą grupę, Facebook messenger,  el. paštu.  Nuotolinis ugdymas – tai metas įsivertinti, mokytis bei dalintis. Pedagogams atsirado  galimybė pasitelkti savo kūrybinę išmonę ir  kurti kokybišką ugdymo procesą virtualioje erdvėje.

Tad kovo 30-ąją  visi susitikome  prie kompiuterių ekranų. Patys mažiausieji  visą savaitę kalbėjosi apie pavasarį.  Vaikai žiūrėjo įvairius video įrašus, klausėsi skaitomų kūrinėlių. Vaikai su tėveliais ėjo į lauką ieškoti beržo, nešėsi namo jo šakeles ir puošėsi velykoms. Tuomet patys piešė beržo šakeles, jas aplikavo. Taip pat, kadangi šiuo metu grupėje pasisodinti žaliosios palangės nėra galimybės, vaikučiai su tėveliais sodino patys ką nors namuose, dekoravo vazonėlius. 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikučiams bei tėveliams buvo pristatyta savaitės tema „Aš auginu“. Pagrindinis tikslas buvo  skatinti domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas; skatinti pajusti pagarbą augalo gyvybei.

Savaitės eigoje vaikučiai, padedant tėveliams sėjo bei sodino įvairias daržoves. Stebėjo dygstančias sėklas ar dygstančius daigelius. Susipažino su augalo dalimis (gėlės ir svogūno).  Atliko eksperimentus su sėklomis, žaidė interaktyvius žaidimus. Žaidė didaktinius žaidimus: „Surask tokį pat“, „Įvardink daržovę“, „Suskaičiuok svogūnų galvutes“, „Suskaičiuok ir atrask tinkamą skaitmenį“, „Kas netinka“, „Parodyk didžiausią ir mažiausią“. Atliko užduotėles „Dekoruok indelį“, kūrybinė užduotis „Gėlė“. Įsitraukė į muzikos vadoves veiklas.

„Žirniukų“ grupės vaikučiai su tėveliais susipažinę su šios savaitės tema „Sodinu, prižiūriu, stebiu, tyrinėju. Pavasaris“, kibo į darbus. Sodino įvairius augalus namuose, atliko eksperimentus, menines užduotėles.   Aktyviai atlikinėjo fizines užduotis su namuose pasigamintomis priemonėmis, netgi ieškojo lobio ir mokėsi pažinti jausmus dalyvaudami „KIMOCHI“ pamokėlėse. Labai smagu buvo sulaukti tėvelių komentarų, kad vaikai labai noriai keliasi ir kiekvieną rytą laukia vis naujų užduotėlių. Esame sužavėtos tėvelių geranorišku bendradarbiavimu ir dėkingos už tokį aktyvų dalyvavimą visose veiklose, nes šią savaitę veiklose dalyvavo visa grupė 100%.

„Drugelių“  grupės vaikučiai ir jų tėveliai labai aktyviai   įsijungė į nuotolinį darbą.  Šios savaitės tema  „Pavasario pranašai“. Parinkome užduotėlių, kurios tenkintų vaikų  poreikį judėti, žaisti,  bendrauti, dainuoti,  pažinti pasaulį.  Tėvų įsitraukimas į  ugdymo, kūrybinį procesą  paskatino vaikų motyvaciją, sustiprino savivertę ir pasitikėjimą savo jėgomis. Džiugu buvo matyti į veiklą įsitraukusius tėvus, kurie kartu su vaikais vaidino, mankštinosi, deklamavo eilėraščius, siūlė savo idėjas, filmavo, fotografavo ir dalinosi nuostabiomis akimirkomis su visais grupės nariais.  Vaikučiai siuntė vieni kitiems, auklėtojoms  linkėjimus, bučinukus ir perdavė žinutes, kad labai vieni kitų labai  pasiilgo. Įvairiose veiklose vaikai įgijo matematinių, skaitymo, rašymo pradmenų, sprendė problemas, tobulino tyrinėjimo įgūdžius, domėjosi daiktais ir įvykiais. Reiškė savo mintis žodžiais ir sakiniais, vaidino sukurtus vaidmenis ir situacijas. 

„Kiškučių“ grupės vaikučiams bei tėveliams buvo pristatyta savaitės tema „Aš auginu“. Pagrindinis tikslas buvo  skatinti domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas bei ugdyti pagarbą ir meilę augalui. Savaitės eigoje vaikučiai, padedant tėveliams gamino indėlius sėjimui, sėjo įvairius prieskoninius augaliukus bei kitas daržoves. Buvo supažindinti su  augalų gyvenimo ciklu (dygimas, augimas, žydėjimas), darė eksperimentus su sėklomis, tyrinėjo augalo dalis, patirtus įspūdžius išreiškė meninės raiškos priemonėmis. Aktyviai įsitraukė į siūlomas mankštas ir kitas sportines veiklas. Stebėjo „Kimochis“ užsiėmimą, įsitraukė į visuomenės sveikatos specialistės veiklas bei muzikavo ir darbelius atliko kartu su muzikos vadove.

 „Bitučių“ grupės vaikai puikiai prisitaikė prie naujo ugdymo nuotoliniu būdu metodo. Džiaugiamės, kad dauguma vaikų su tėvelių pagalba domisi pateikta video ugdomąją medžiaga, atlieka pasiūlytus meninius darbelius, kartu mankštinasi, atlieka eksperimentus. Išklauso specialistų pasiūlytą mokomąją medžiagą bei atlieka pateiktas užduotėles. Labai džiaugiamės vaikučių pasiekimais, aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu su ugdytinių tėveliais.

 Šią savaitę „Bitučių“ grupės ugdytiniams buvo pateikta tema „Jau čiulba kas rytą paukšteliai parskridę“, kurios tikslas buvo supažindinti su Lietuvoje gyvenančiais paukščiais, jų išorės bruožais, giesmelėmis bei gyvenimo būdu. Vaikučiai susipažino su paukštelių giesmelėmis, klausėsi skleidžiamų garsų, mokėsi pirštukų mankštelės, atliko mankštą pagal dainelę „Garnys, garnys“, klausėsi ir improvizavo pagal muzikos vadovės pasiūlyta dainelę „Du du dū“. Pagal savo galimybes ir turimus namuose išteklius kūrė ir gamino gražiausius paukštelius.

 „Žiogelių“ grupės tėveliai atliko užduotėles kartu su vaikais, mokėsi eilėraštukų, greitakalbių, paukščių pamėgdžiojimų, nustatinėjo pirmą garsą tekste, kopijavo raštą, lavino rankos motoriką, kuriant ornamentus, atliko logines užduotėles. Nagrinėjome temą „Paukšteliai grįžta“, kurios tikslas buvo sužadinti vaikuose norą daugiau sužinoti apie paukščius, išmokti pažinti 5- 6 paukštelius ir juos pavadinti, išryškėjo šeimų pareigingumas, atsakomybė,  noras, kuo daugiau praleisti laiko kartu. 

 „Boružėlių“ grupės savaitės tema buvo „Pavasaris ir jo šventė“. Vaikams ugdomąją medžiagą ir užduotis nuotoliniu būdu pateikė auklėtojos, spec. pedagogė-logopedė, judesio ir padėties bei socialinė pedagogės,  muzikos vadovė. Labai nerimavome, kaip tėvai reaguos į mūsų pasiūlytą medžiagą, užduotis ir kelią bendradarbiavimui. Jau pirmadienį gauti komentarai, nuotraukos ir tėvų aktyvumas nudžiugino ir nuramino.

Norime padėkoti Jums už  bendravimą ir bendradarbiavimą nuotoliniu būdu, supratingumą ir pakantumą. Labai visų pasiilgome ir labai laukiame, kada galėsime visi sugrįžti į įprastines sąlygas. 

„Kregždutės“ l/d informacija

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2020 mir.lt