Slide background
Slide background
Slide background

Skelbiama atranka judesio korekcijos pedagogo pareigoms užimti

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“

2020-10-26  skelbia atranką judesio korekcijos pedagogo pareigoms užimti

 

  Pareigybės pavadinimas: Judesio korekcijos pedagogas.

  Darbo krūvis: 0,65 etato.

  Darbo laikas – 26 val. per savaitę pagal patvirtintą grafiką.

  Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo ir profesinio darbo patirties (metais). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,95 bazinės algos dydis (680 Eur).

Darbo pobūdis:

• bendradarbiaujant su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti judesio korekcijos tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;

• analizuoti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo funkcijų sutrikimus, išsivystymo įvertinimo dokumentus;

• nustatyti vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, sudaryti individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių vaikų užsiėmimų programas;

• lavinti specialiųjų poreikių vaikų judėjimo įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą mankštinimosi patalpose;

• rengti ir pritaikyti specialiąsias mokymo priemones, skirtas veiklai, padėti specialiųjų poreikių vaikui tinkamai naudotis jam skirta atributika.

Reikalavimai pretendentams:

• Judesio korekcijos pedagogu gali dirbti asmuo turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (baigta specialiosios pedagogikos (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) studijų programą). 

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

• mokėti dirbti kompiuteriu.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5.    Gyvenimo aprašymą;

6.    Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku iki 2020-11-09.

Adresas:

RADVILIŠKIO LOPŠELIS – DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“

Topolių g. 1,

LT-82151 Radviliškis

Tel.: 8 422 53490

El.p. darzkregzdute@gmail.com

Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2020 m. lapkričio 12 d. 10.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2021 mir.lt