Slide background
Slide background
Slide background

Teikiama pagalba

  • logopedinėse  grupėse ir bendrojo ugdymo grupėse paslaugas teikia logopedai;
  • specialiojo ugdymo grupėje paslaugas teikia specialistų komanda: logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas-masažuotojas.

Vaiko_gerovės_komisijos_darbo_tvarka_lopšelyje-darželyje_“Kregždute“_2011m..doc

 

Logopedo teikiamos pagalbos organizavimas:
1.   Logopedės kasmet atlieka atrenkamąjį vaikų, ugdomų įstaigoje, kalbėjimo ir kalbos vertinimą ir rekomenduoja kreiptis į miesto PPT dėl logopedinės pagalbos poreikio nustatymo. Tėvai, pastebėję vaiko kalbos trūkumus, gali patys kreiptis į miesto PPT;
2.   PPT (pedagoginė psichologinė tarnyba) atlikusi vaiko kalbos vertinimą, nustato logopedinės pagalbos poreikį;
3.   Logopedės, įvertinusios vaiko kalbos raidą, sudaro individualias vaikų kalbos ugdymo programas bei numato palankiausiais vaikų kalbos ugdymo priemones ir būdus;
4.   Įstaigoje logopedės teikia intensyvią pagalbą (4-5 kartus per savaitę) vaikams, ugdomiems logopedinėse bei specialiojo ugdymo grupėse. Su vaikais dirbama individualiai ir pogrupiais. Pratybos vidutiniškai trunka apie 30 minučių. Jų metu tikslinamas kalbos garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pradmenys, turtinamas žodynas, plėtojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba.5. Vaikams, ugdomiems bendrojo ugdymo grupėse, 3 kartus per savaitę teikiama logopedo pagalba. Su vaikais dirbama  pogrupiais. Pratybos vidutiniškai trunka apie 30 min. Jų metu tikslinamas kalbos garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pradmenys, turtinamas žodynas, plėtojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba.
6.   Tėvai individualių pokalbių metu ar jiems dalyvaujant logopedinėse pratybose konsultuojami vaikų kalbos ugdymo klausimais: teikiama informacija apie vaikų kalbos sutrikimų ypatumus, supažindinama su vaikų kalbos ugdymo turiniu, teikiamos rekomendacijas dėl vaikų kalbos ugdymo, aptariama vaiko ugdymosi eiga ir pasiekimai. Tėvai skatinami aktyviai įsitraukti į vaikų kalbos ugdymo procesą, nes dažnai logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir tėvų bendradarbiavimo.
7.   Logopedės domisi specialiojo ugdymo naujovėmis ir aktualijomis, kaupia ir rengia kalbos ugdymui reikalingas metodines ir didaktines priemones, dalyvauja projektinėje veikloje.
Specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos organizavimas:
1. Specialiojo ugdymo grupėje ir logopedinėse grupėse  teikiama intensyvi pagalba, t.y. 5 kartus per savaitę). Su vaikais dirbama individualiai ir pogrupiais. Pratybos vidutiniškai trunka 25 minutes. Jų metu lavinami pažinimo procesai (mąstymas, dėmesys, atmintis, suvokimas) bei smulkioji motorika.
2.   Tėvai konsultuojami individualių pokalbių arba tėvų susirinkimų metu: teikiama informacija apie sutrikimus, mokymosi sunkumus, supažindinami su individualiomis pažinimo procesų lavinimo programomis, teikiamos rekomendacijos dėl pažinimo procesų ir smulkiosios motorikos lavinimo namuose, bei aptariami vaikų ugdymo(si) pasiekimai.
3. Specialioji pedagogė sistemingai kelia kvalifikaciją, domisi specialiojo ugdymo naujovėmis, ruošia vaizdines priemones pažinimo procesų lavinimui bei kaupia literatūrą specialiojo ugdymo klausimais.
Idėjų, kaip skatinti vaiko kalbą galite ieškoti internete:

 

Idėjų, kaip lavinti vaiko pažinimo procesus ieškoti internete:

 

Žaidimai:

Dėlionės:
http://www.jingsawplanet.com (galima susikurti savo)
Užduotys spalvinimui, taškelių sujungimui, skirtumų radimui ir pan. (reikia atsispausdinti):

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2022 mir.lt