Slide background
Slide background
Slide background

Veikla

 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

https://88831e12970f11eb998483d0ae31615c

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS

„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO“

Nuoroda:

https://526f7512ce8111e9a56df936f065a619/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/54371ea2a3a211ebb458f88c56e2040c

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ ĮVERTINIMO IR METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO 2021 METAMS

Radviliškio lopšelio-darželio Kregždutė direktorės veikos ataskaita už 2020 m.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ ĮVERTINIMO IR 2020 METŲ METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO 2020 m.

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės veiklos ataskaita už 2019 m.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ ĮVERTINIMO IR 2019 METŲ METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO 2019 m.

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės veiklos ataskaita už 2018 m.

Lopšelio-darželio Kregždutė 2021 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio Kregždutė 2020 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio Kregždutė 2019 m. veiklos planas

Radviliškio lopšelio-darželio  „Kregždutė“ direktorės veiklos ataskaita už  2017 m.

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2018 veiklos planas

Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“  2018-2020 metų strateginis planas

Radviliškio lopšelio – darželio „Kregždutė“ nuostatai

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ vidaus darbo  tvarkos taisyklės

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2021 mir.lt