Slide background
Slide background
Slide background

Vykdomos programos

 • Ikimokyklinio ugdymo mokykla ugdymą organizuoja pagal 2007 metais parengtą ir 2017 m. atnaujintą lopšelio – darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Mūsų linksmosios dienelės“.
 •  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  programą.

„KREGŽDUTĖS“ lopšelio-darželio ugdymo programa „Mūsų linksmosios dienelės“

Lopšelyje – darželyje pedagogai į ugdomąjį turinį integruoja šias papildomas programas: 

 •  PORTAGE Ankstyvojo ugdymo programa.
 •  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 • „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 •   „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymas“.
 • „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“.
 • „Po tėviškės dangum“, etninio ugdymo gairės vaikams 1995 m.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programą.

  „KREGŽDUTĖS“ lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“ 2018-2022 m.

 Lopšelyje -darželyje vykdomas neformalus ugdymas:

 • Dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“- vadovė, meninio ugdymo mokytoja mokytoja Svetlana Verdingovienė
 • Futbolo būrelis  – futbolo treneris Mindaugas Urbonavičius
 • Anglų kalbos būrelis – anglų kalbos mokytojas Arūnas Laurutis
 • VYKDOMOS ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“
  

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2021 mir.lt