Slide background
Slide background
Slide background

„Žirniukų“ grupė eTwinning projekto „Švęskime Lietuvą“ dalyviai

Šio projekto sumanytoja ir kūrėja Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Raudonienė. Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projekto ,,Švęskime Lietuvą“ tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į ,,Vasario 16-osios“ ir ,,Kovo 11-osios“ minėjimų ciklą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas šešių savaičių veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne.

Šeštosios projekto savaitės užduotis: virtuali viktorina. Bendradarbiaudami su projekto partneriais į virtualų susitikimą pakvietėme Klaipėdos lopšelį – darželį „Vyturėlis“, „Boružiukų“ grupės ugdytinius ir jų auklėtoją Virginiją Valatkienę. Prieš virtualų susitikimą mes išsiuntėme draugams į Klaipėdą siuntinuką, į  kurį įdėjome lankstinukų, kad draugai susipažintų su mūsų miestų ir lankytinomis vietomis. Taip pat vaikai pagamino atviruką ir savo rankutėmis parašė linkėjimus. Ir žinoma nekantriai laukė virtualaus susitikimo.

Vasario 22 – osios popietę „Žirniukų“ ir „Boružiukų“ grupės vaikučiai susitiko ir vieni kitus pasveikino virtualaus, Zoom skambučio pagalba. Susitikimo metu pateikėme vieni kitiems klausimų apie Lietuvą, atlikome kūrybinę užduotį ( iš grupės aplinkoje esančių daiktų ir žaislų sudėlioti trispalvę). Mūsų miestas dar vadinamas geležinkeliečių miestų, todėl draugus iš Klaipėdos pakvietėme pajudėti ir pažaisti  pagal dainelę „Spalvotas garvežiukas“, o susitikimo pabaigoje „Boružiukų“ grupės vaikučiai ir auklėtoja Virginija mus pakvietė padainuoti dainelę „Nupiešiu Lietuvą“.

Susitikimo laikas labai greitai prabėgo. Tarę ačiū vieni kitiems, atsisveikinome, bet pažadėjo šio projekto metu užsimezgusią draugystę palaikyti ir plėtoti kitų projektų metu. O kada nors galbūt susitiksime jau ne prie kompiuterio ekranų.

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja E. Korsakienė

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com

© 2021 mir.lt